Volume ,Issue 4,2010 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

工程前沿

Discussion About Military Aircraft Anti–corrosion and Calendar Life Research
  CHEN Qun–zhi1, KANG Xian–hai1, LIU Jian–guang2, FANG Zhen–qian1, ZHANG Lei1
  2010(4):1-6 [Abstract(645)]  [View PDF 632.04 K (1159)]
  

表面工程研究

Impact Wear Performance of TiN Film Grown on Ti Alloys by Unbalanced Magnetron Sputtering
  WANG Yan1,2 , ZHOU Zhong–rong1
  2010(4):7-10 [Abstract(737)]  [View PDF 2.51 M (608)]
  
Preparation and Characterization of Si–doped Diamond–like Carbon Films
  ZHAO Fei1,2, LI Hong–xuan1, JI Li1, QUAN Wei–long1,2, ZHOU Hui–di1, CHEN Jian–min1
  2010(4):11-14 [Abstract(719)]  [View PDF 635.75 K (943)]
  
TiMo Alloy Film and Ti–Mo Multilayer Films Prepared by Ion–beam Enhanced Deposition
  TANG Chang–bin1,2, LIUDao–xin1, LI Fan–qiao1, ZHANG qing1, ZHANG Xiao–hua1
  2010(4):15-21 [Abstract(713)]  [View PDF 1.59 M (866)]
  
Influence of Interface Diffusion Barrier Films on Properties of Thermal Barrier Coatings (TBCs)
  ZHANG Xiao–nan, FU Dong–xing, WANG Li–min, ZHANG Jing–huai, YANG Zhong–yuan
  2010(4):22-25 [Abstract(664)]  [View PDF 688.75 K (855)]
  
The Effect of Cr-doped and Cr Buffer Layer on the Adhesion of DLC Film
  SUN Li–li, DAI Wei, ZHANG Dong, WANG Ai–ying
  2010(4):26-28 [Abstract(761)]  [View PDF 1.62 M (894)]
  
Effects of Particle Size on Low Pressure Plasma Spraying Thick W Coating
  KUANG Xiao–jun1,2, LIU Min2, YIN Deng–feng1, DENG Chang–guang2, KUANG Zi–qi2, DENG Chun–ming2
  2010(4):29-34 [Abstract(695)]  [View PDF 2.33 M (638)]
  
Thermal Parameters Research of Laser Cladding Ni60–Cr3C2 Cermets on Surface of Hot Forging Dies
  PAN Cheng–gang1, 2, WANG Hua–chang2, WANG Hong–fu2, ZHOU Jia–lin1
  2010(4):35-38 [Abstract(682)]  [View PDF 693.41 K (898)]
  
Fe-based Alloy Design in Rapid Prototyping by Plasma Arc Overlaying and Its Structure and Performance Investigation
  XIANG Yong–hua, XU Bin–shi, LV Yao–hui, JIANG Yi, XIA Dan, LIU Chun–long
  2010(4):39-43 [Abstract(648)]  [View PDF 2.91 M (714)]
  
Effect of Al Content on Electrochemical Corrosion Behavior of Arc Sprayed Zn–Al Coatings
  ZHU Zi–xin1, XU Bin–shi2, CHEN Yong–xiong2
  2010(4):44-47 [Abstract(544)]  [View PDF 1.28 M (811)]
  
Effect of Substrate Bias on Structure and Properties of Ta–C Films
  CAI Jian, YANG Wei, DAI Wei, KE Pei–ling, WANG Ai–ying
  2010(4):48-51 [Abstract(690)]  [View PDF 2.38 M (803)]
  
Effect of Nanoadditive on Friction and Wear Performance of GCr15/1045 Steels
  LI Zheng, WANG Wen–jian, LIU Qi–yue
  2010(4):52-55 [Abstract(616)]  [View PDF 3.23 M (612)]
  
Analysis of Physical and Chemical Performances and Evaluation of Tribological Properties of the Reclaimed Oil
  CHEN Jiang, WANG Xiao–li, XU Yi, XU Bin–shi, ZHANG Guan–nan
  2010(4):56-59 [Abstract(595)]  [View PDF 618.11 K (965)]
  
Molecular Dynamics Simulation of Sliding Friction Characteristics Between Micro Metal Crystals
  XIAO Qian, MU Ming, ZHOU Xin–jian
  2010(4):60-64 [Abstract(674)]  [View PDF 1.61 M (1247)]
  
Pulsed Welding Repairing Technology of Al–Mg Alloys
  SHEN Weia, YUAN Jinpingb, YANG Junweia, LIANG Zhijieb
  2010(4):65-69 [Abstract(692)]  [View PDF 2.21 M (641)]
  
The Welding Technology and the Microstructure of TC2 Alloy By Nd:YAG Laser
  FU peng–fei, HU Fang–you , CUI Ai–yong , ZHAO Pei–zhong , LU Chang–liang , HU Bin
  2010(4):70-73 [Abstract(657)]  [View PDF 698.57 K (1190)]
  
Design and Fabrication of E347L Stainless Steel Surfacingstrip and Properties of SAW Deposited Metal
  ZHANG Xin–bao
  2010(4):74-77 [Abstract(630)]  [View PDF 610.16 K (772)]
  

再制造工程研究

Effect of Lowfrequency Magnetic Field on the Microstructure and Mechanical Property of Submergedarc Deposited Metal on Roll
  CHANG Yunlong1, MEI Qiang1, ZHANG Wei2, XIA Yuncai2, XIE Tiannan1
  2010(4):78-81 [Abstract(684)]  [View PDF 428.58 K (982)]
  
TWE312R Type Welding Consumables for Maintenancerepairremanufacturing Welding
  TAN Wei
  2010(4):82-86 [Abstract(566)]  [View PDF 508.00 K (814)]
  

应用实例

[Example 24] Ultrasonic Impacting Technology Applied to the Metal Welding
  LIU Yong–jun1, WANG Yong2
  2010(4) [Abstract(632)]  [View PDF 163.43 K (756)]